Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

himishka

http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,189,zespol-wespol-integracja-zmyslow-w-sali-doswiadczania-swiata.html

Głosujemy moi drodzy! W skrócie: pieniądze zostaną przekazane na wyposażenie sali specjalnie przygotowanej dla dzieci z Zespołem Downa rozwijające ich wyobrażenie, czucie itd. Do dzieła, dla nas to jeden głos, dla nich lepsze życie!
himishka
himishka

March 28 2015

2486 4e38 500
Reposted frompheebs pheebs viadarkblood darkblood
himishka
2235 1ec3
I WANT THIS BOX, PLEEEEEEEEEEEASE
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadarkblood darkblood

March 12 2015

himishka
BO WSZYSCY POLACY TO JEDNA RODZINA

March 10 2015

himishka
0001 40cd 500
Reposted fromyouuung youuung viaDajanaa Dajanaa
himishka
4779 652b
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaDajanaa Dajanaa
himishka
Reposted fromcouples couples viaDajanaa Dajanaa
himishka
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee - "Herbaciarnia Madeline"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaDajanaa Dajanaa

March 08 2015

himishka
0457 f2b1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadarkblood darkblood
himishka
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablacksadcat blacksadcat

March 01 2015

4745 3d96
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
himishka
0196 0c35
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
himishka
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com

February 26 2015

himishka
9222 3f1e
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viaTeofol Teofol
himishka
8170 31be
Reposted fromairabranford airabranford viaTeofol Teofol

February 25 2015

himishka
Kiedy na czymś bardzo Ci zależy nie pozwól temu odejść. Zapłać każdą cenę, nawet jeśli to najwyższa cena, nawet jeśli będziesz musiał zrezygnować ze wszystkiego. Walcz bo może dostaniesz to czego pragniesz, a jeśli nawet nie to będziesz miał spokojną śmierć, ze zrobiłeś wszystko co było w Twojej mocy.
himishka
2304 8067 500
Tags: #pinterest
himishka
2298 da9d
Tags: #pinterest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl